ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο κέντρο μας:

 •  ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ
 • TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ-ΦΛΕΒΩΝ
 • TRIPLEX ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ
 • TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ
 • ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΟΙΛΙΑΣ
 • ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΕ Γ-ΚΑΜΕΡΑ
 • ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΣΤΩΝ- ΝΕΦΡΩΝ
 • ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ (DPA)
 • ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 • ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 • TEST-ΠΑΠ
 • ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ-ΜΑΣΤΩΝ-ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ
 • HOLTER ΡΥΘΜΟΥ-ΠΙΕΣΕΩΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑ (ΗΜΓ)
 • ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑ (ΗΕΓ)
 • TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ (ΗΚΓ)
 • DENTAL SCAN
 • ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΟΔΟΝΤΩΝ
 • ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΗ
 • ΕΝΔΟΚΟΛΠΙΚΟ-ΔΙΟΡΘΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
 • ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ