ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε.

 


ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

Το Ιδιωτικό Πολυιατρείο ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ Ι.Α.Ε. στα 35 χρόνια παρουσίας του, αποτελεί ένα από τα πιο αξιόπιστα διαγνωστικά κέντρα, με σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα στο χώρο της υγείας.

Ιδρυτής και ιδιοκτήτης της εταιρείας είναι ο Ιατρός Ακτινολόγος Χρήστος Χρήστου , και στην πολυετή παρουσία της στον ιατρικό διαγνωστικό χώρο σημειώνει σταθερά ανοδική πορεία και ανάπτυξη, κάνοντας πράξη το όραμά του.

Το Ιδιωτικό Πολυιατρείο ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ Ι.Α.Ε. έχει συνάψει σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και με άλλους μικρότερους ασφαλιστικούς οργανισμούς, καθώς και με σημαντικές ασφαλιστικές εταιρίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του.

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

1981 Ίδρυση και λειτουργία του «Ακτινολογικού και Υπερηχοτομογραφικού Εργαστηρίου» με έδρα την Χαλκίδα, από τον Ιατρό Ακτινολόγο Χρήστο Χρήστου.

1987 Αλλαγή έδρας του εργαστηρίου από την Χαλκίδα στο Μαρούσι και εμπλουτισμός του ιατρικού εξοπλισμού με Αξονικό Τομογράφο και Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας.

1992 Προσθήκη Μαγνητικού Τομογράφου στον ιατρικό εξοπλισμό του εργαστηρίου.

2002 Μετονομασία του εργαστηρίου σε « Ιδιωτικό Πολυιατρείο ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ Ι.Α.Ε.», που αναγνωρίστηκε ως Ιατρική ανώνυμη εταιρία και λειτουργία νέων τμημάτων (Μικροβιολογικό, Πυρηνική Ιατρική).

 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Το Ιδιωτικό Πολυιατρείο ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ Ι.Α.Ε. στεγάζεται στο Μαρούσι, σε ένα τριόροφο κτίριο επί της Λ. Κηφισίας 116. Μέσα στους χώρους του κτιρίου λειτουργούν τα τμήματα του Μικροβιολογικού, Ακτινολογικού, Υπερήχων, Μαγνητικού Τομογράφου, Αξονικού Τομογράφου, Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας, Καρδιολογικού, Ψηφιακής Μαστογραφίας, Ηλεκτρομυογραφήματος, Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος κ.α.

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ:

Το Ιδιωτικό Πολυιατρείο ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ Ι.Α.Ε. από την ίδρυσή του, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό του, αναγνωρίζοντας τη συμβολή των ανθρώπων του στην επιτυχία της εταιρίας.

Σήμερα το Ιδιωτικό Πολυιατρείο ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ Ι.Α.Ε. απασχολεί περισσότερα από 25 άτομα, μεταξύ των οποίων έμπειρους και διακεκριμένους Ιατρούς με στόχο την διασφάλιση της ορθότητας των διαγνώσεων και της ποιότητας των εξετάσεων, καθώς επίσης άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό για την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών του.

 

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ:

Το Ιδιωτικό Πολυιατρείο ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ Ι.Α.Ε. στοχεύει στο να διατηρηθεί ως μία εξέχουσα παρουσία, να γίνει το πρώτο Ιδιωτικό Πολυιατρείο σε σειρά προτίμησης και να διασφαλίσει την παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών, με εξειδικευμένο ιατρικό εξοπλισμό που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.