ΕΟΠΥΥ


Το Διαγνωστκό Κέντρο Χρήστος Χρήστου απο 1/1/12 είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ.